Bilder:

Sågning för dörr

Kakelborttagning

Ingjuten avsågad balk

Borrning och sågning

Borttagning av tak för trappa

Borrning i tegelfasad

Borrning för förstärkning