Checklista:

Att tänka på före beställning:

  • Krävs bygglov?
  • Behövs avväxlingar eller stämpning?
  • Är arbetsplatsen känslig för vatten eller ljud?
  • Är det påmärkt av alla yrkesgrupper?
  • Avstånd till el & vatten?
  • Vem tar hand om deponin?